กรมพัฒนาธุรกิจถก3หน่วยงานหารือธุรกิจไทย

กรมพัฒนาธุรกิจถก3หน่วยงานหารือธุรกิจไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถก 3 หน่วยงาน เริ่มต้นธุรกิจไทยเดินหน้าสร้างความเข้าใจ World Bank หลังอันดับการให้บริการ เริ่มต้นธุรกิจของไทยตกลง

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับการให้บริการในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Doing Business 2015 ของ World Bank เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวก การให้บริการด้านธุรกิจของไทย ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก โดยในปี 2015 ได้จัดอันดับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 75 ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ในอันดับที่ 68 ซึ่งเป็นผลมาจากการนำขั้นตอนการยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงานที่บริษัทต้องยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการเริ่มต้นจดทะเบียนธุรกิจ โดยระบุว่า ใช้เวลาดำเนินงานถึง 21 วัน ทั้งที่ขั้นตอนดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงได้ร่วมประชุมกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก.พ.ร. และผู้ให้ข้อมูลต่อ World Bank  เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนที่แท้จริงในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของไทยให้ผู้แทน World Bank  ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน


ทั้งนี้ จากเหตุและข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเริ่มต้นธุรกิจได้ขอให้ World Bank ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของไทยใหม่ และทบทวนการจัดอันดับที่จะประกาศ ในปี 2016 ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้แทน World Bank ได้เข้ามาร่วมประชุมและรับฟังข้อเท็จจริงด้วย แล้วในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเร่งพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนธุรกิจ โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!