ขนส่งทางบกกลางลดค่าตั๋วรถบขส.ลง3สต.

ขนส่งทางบกกลางลดค่าตั๋วรถบขส.ลง3สต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ลดค่าโดยสารรถหมวด 2, 3 ของ บขส. และรถร่วมบริการลง 3 สต./กม. ขณะ 18 ส.ค. กรมเจ้าท่าถกค่าตั๋วเรือ

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติพิจารณาอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถหมวด 2 และรถหมวด 3 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถร่วมบริการ โดยได้ให้ปรับลดค่าโดยสารลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตร มีผลเป็นทางการได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ส่วนรถโดยสารหมวดที่ 4 ประเภท เป็นรถสองแถวใช้น้ำมันดีเซลเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 7 บาทตลอดสาย เมื่อทำการศึกษาพบว่าอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันยังคงเหมาะสมอยู่ จึงไม่มีการปรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับรถหมวด 1 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ ยังไม่มีการพิจารณาปรับลดค่าโดยสาร เนื่องจากรถโดยสารกว่าร้อยละ 90 ใช้เชื้อเพลิง NGV ส่วนสาเหตุการปรับลดอัตราค่าโดยสารครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน และสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยการคิดอัตราค่าโดยสารใหม่ทางคณะกรรมการฯได้คิดในอัตราราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ราคาลิตรละ 25.00 บาท ซึ่งในปัจจุบันราคาคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ราคาลิตรละ 22.89 บาท

ขณะที่ นายชวลิต เมทะยะประภาส เจ้าของเรือด่วนคลองแสนแสบ กล่าวย้ำว่า แม้ราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยที่ลิตรละ 6 บาท จนมาอยู่ที่ 22.89 บาทต่อลิตรนั้น ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ เพราะค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นต่อเนื่อง และวันนี้ทางกรมเจ้าท่าได้เชิญผู้ประกอบการเข้าไปหารือ เพื่อเป็นข้อมูล ในการประชุมพิจารณาค่าโดยสารของคณะกรรมการเรือประจำทางในวันที่ 18 สิงหาคมนี้