กพช.ผ่านร่างซื้อสัญญาก๊าซLNGระยะยาว

กพช.ผ่านร่างซื้อสัญญาก๊าซLNGระยะยาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพช. เห็นชอบร่างซื้อสัญญาก๊าซ LNG ระยะยาว ระหว่าง ปตท. - BP - Shell Eastern Trading

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท Shell Eastern Trading (PTE) LTD และ บริษัท BP Singapore PTE Limited เป็นสัญญาระยะยาว ในปริมาณรายละ 1 ล้านตันต่อปี รวมสุทธิ 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในลักษณะสัญญาระยะยาวนี้ จะทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและมีราคาที่ไม่ผันผวน โดยให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขาย LNG ภายหลังจากร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้น บริษัททั้ง 2 ราย จะเริ่มดำเนินการส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลวได้ในช่วงเดือนเมษายน 2559 โดย บริษัท BP Singapore จะเริ่มส่งมอบได้จำนวน 317,000 ตันต่อปี ระยะเวลาการส่งมอบ 20 + 5 ปี และ บริษัท Shell Eastern Trading จะเริ่มส่งมอบได้จำนวน 500,000 ตันต่อปี ระยะการส่งมอบ 15 + 5 ปี