ก.อุตฯ ผลักดัน 7ยุทธศาสตร์รับ AEC

ก.อุตฯ ผลักดัน 7ยุทธศาสตร์รับ AEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ผู้นำ AEC

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต 2.ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัย 4.ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ 5.ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงาน 6.ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ และ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเชื่อว่ายุทธศาสตร์ข้างต้นจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโต มีรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากขึ้น จากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปขายใน AEC ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 ล้านล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!