คค.เตรียมเปิดลงทะเบียนใช้รถไฟ-เมล์ฟรี

คค.เตรียมเปิดลงทะเบียนใช้รถไฟ-เมล์ฟรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้บริการรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี 1-15 ตุลาคมนี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ การอนุมัติข้อตกลงการบินระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจุดจอดและจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ซึ่งจะมีการแจ้งให้หน่วยงานทางด้านการบินของญี่ปุ่นรับทราบต่อไป และข้อตกลงในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ หากไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ แม้ญี่ปุ่นจะยกเลิกมาตรการที่เข้มงวดทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้ทำการยื่นมาตรการรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรีเกณฑ์ใหม่ ที่จะช่วยลดงบประมาณให้กับภาครัฐได้ถึงร้อยละ 65-66 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติ แล้วแต่ทางกระทรวงต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการนี้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณากำหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำของผู้ใช้บริการ จากปัจจุบันที่ทางสภาพัฒน์เสนอผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายได้ขั้นต่ำไม่เกิน 3,600 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ตาม จะเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์เริ่มลงทะเบียนในชุดแรกระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของขั้นตอนการใช้มาตรการใหม่

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!