เปิดท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เปิดท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดใช้บริการท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นทางการ

วันนี้เวลา 13.00 น. กรมเจ้าท่าจัดพิธีเปิดท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ภายใต้โครงการก่อสร้างพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังสามารถชมบรรยากาศ 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะของประเทศ และได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล โดยท่าเรือสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทางหลากหลายเส้นทางและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรูปลักษณ์ท่าเรือให้มีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!