พาณิชย์ จัดมหกรรมลงทุนเขตศก.พิเศษ

พาณิชย์ จัดมหกรรมลงทุนเขตศก.พิเศษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สสปน. จัดมหกรรมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งแรกในเมืองไทย

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดศูนย์ Biz Club แล้วจำนวน 38 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่นั้น ๆ มีสมาชิกรวมกว่า 3,700 คน ในระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน นี้ Biz Club จะร่วมมือกับจังหวัดตาก และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กำหนดจัดงานมหกรรมการลงทุน การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งแรกในเมืองไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนยประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อกระตุ้นการลงทุน และสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชนในกลุ่มจังหวัดที่กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และมาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังมีแผนการจัด “คาราวานจับคู่ธุรกิจสู่เมียนมา” ในเดือน มกราคม 2559 เพื่อช่วยผลักดันการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วง มกราคม - มิถุนายน 2558 มีมูลค่า 32,024 ล้านบาท และคาดว่า ถึงปลายปี 2558 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 75,000 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!