เบิกจ่ายงบปี 58 คืบหน้าแล้ว80.09%

เบิกจ่ายงบปี 58 คืบหน้าแล้ว80.09%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผอ.สำนักงบประมาณ เผย ภาพรวมเบิกจ่ายงบปี 58 คืบหน้าแล้ว ร้อยละ 80.09 แตะ 2.062 ล้านล้านบาท มั่นใจตามเป้า

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ว่า ล่าสุด มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2.062 ล้านล้านบาท คิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ 80.09 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3 แต่เมื่อรวมกับงบประมาณที่รอการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือ ก็จะทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 84.26 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ พร้อมระบุว่า ขณะนี้ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างเต็มที่ โดยยึดกฎระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ส่วนหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า คือ หน่วยงานรัฐสภาติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!