กรมการค้ารับนโยบายขยายมูลค่าการค้า

กรมการค้ารับนโยบายขยายมูลค่าการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ ขานรับนโยบายขยายมูลค่าการค้าระหว่าง ไทย-เวียดนาม ดันใช้ “ฟอร์ม ดี” ให้มากขึ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 5 ปี หรือภายในปี 2563 นั้น เพื่อเป็นการขานรับนโยบายดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจะมุ่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายความตกลงการค้าของอาเซียนในการส่งออกสินค้าไปยังเวียดนาม ผ่านการใช้ “ฟอร์ม ดี” ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่ง ฟอร์ม ดี ถือเป็นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิด ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน และเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยในปี 2557 การใช้สิทธิประโยชน์จาก ฟอร์ม ดี ของไทยในการส่งออกไปในอาเซียน พบว่ามีมูลค่าการส่งออก 19,857 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!