คมนาคม เล็งชง ครม.แนวทางพัฒนาอู่ตะเภา

คมนาคม เล็งชง ครม.แนวทางพัฒนาอู่ตะเภา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมชง ครม. เห็นชอบ แนวทางพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ภายใน กันยายน นี้

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังประชุมคณะกรรมการวางแผนธุรกิจส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการแผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ในส่วนแผนปฏิบัติการจะเป็นโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอู่ตะเภา เช่น การก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา ที่คาดว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปลายปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 ด้านแผนการดำเนินธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกจะเริ่มต้นในปี 2559 เป็นการดำเนินการขนส่งผู้โดยสาร ระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภาเพิ่ม 2 หลัง เพื่อรองรับระบบการขนส่งสินค้า และ ระยะที่ 3 จะดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หอการค้าระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการบิน หรือ AOC จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนด้านการตลาด ในการหาลูกค้าเพิ่มเติมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใหม่ ๆ เช่น จีน รัสเซีย และอินเดีย พร้อมทั้งเจรจากับสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ ให้ใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามสำหรับฝึกบิน รวมถึงการเปิดเส้นทางบินใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดนจะอาศัยมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบินด้วยการลดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ในลักษณะสัญญาปีต่อปี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!