รบ.เตรียมเปิดรับสมาชิกกองทุนการออม

รบ.เตรียมเปิดรับสมาชิกกองทุนการออม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาล เตรียมเปิดรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ในวันที่ 20 สิงหาคม นี้ คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 6 แสนคน - จ่ายเงินสมทบสมาชิก กอช.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม นี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีอาชีพอิสระและไม่มีสวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินกรณีชราภาพ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพื่อรับสวัสดิการเงินบำนาญได้ โดยสามารถลงทะเบียนกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่า ภายในปีนี้จะมีประชาชนและผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อย 6 แสนคน และในปี 2559 จะมีอีก 1 ล้านคน และปี 2561 จะมีทั้งสิ้น 3 ล้านคน ซึ่งยืนยันงบประมาณของรัฐจะรองรับจำนวนสมาชิกที่เข้ามาได้

สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ หรือนายจ้างมาก่อน และไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญด้วย ซึ่งระเบียบในการจ่ายเงินเข้ากองทุนนั้น สมาชิกจะต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนขั้นต่ำ 50 บาท แต่ต้องไม่เกินปีละ 13,200 บาท

นอกจากนี้ นายวิสุทธิ์ ยังกล่าวว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. รัฐจะสมทบเงินให้ตามขั้นบันไดอายุ โดยอายุ 15 - 30 ปี รัฐจะสมทบร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท อายุ 31-50 ปี รัฐจะสมทบร้อยละ 80 แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท และอายุ 50 ปีขึ้นไป รัฐจะสมทบร้อยละ 100 แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์ตอบแทน หากอายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งสมาชิกยังสามารถรับเบี้ยยังชีพอยู่ด้วย แต่หากเป็นบุคคลทุพพลภาพ จะได้รับเงินก้อนสะสมบวกดอกเบี้ย หากลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินก้อนเป็นเงินสะสมบวกผลประโยชน์ของเงินสะสม และหากเสียชีวิตจะได้รับเงินก้อนจากจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีไป โดยเงินกองทุนดังกล่าวจะนำไปลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน โดยมีคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นผู้ดูแลนโยบายการลงทุนอย่างเหมาะสม 

พร้อมกันนี้ ยังมีการค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกได้รับไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เทียบกับสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเงินที่ประชาชนสะสมมาจะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การเป็นสมาชิกมาอยู่กับ กอช.ได้ ตามมาตรา 40ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!