พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีผลแล้ว

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีผลแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับแล้วคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกประเภท ป้องกันผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกประเภท เช่น บทความ หนังสือ ซอฟต์แวร์ เพลงรูปภาพ ภาพวาด ภาพข่าว ภาพยนตร์ และป้องกันผู้ที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากงานนั้น ซึ่งใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เดิม มิได้ระบุโทษชัดเจนสำหรับพฤติกรรมความผิดการละเมิดทางอินเทอร์เน็ต แต่ใน พ.ร.บ.นี้ กำหนดโทษไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ จะช่วยคุ้มครองผู้สร้างสรรผลงานที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยกฎหมายยังเปิดช่องให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง สามารถบังคับให้ผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ยุติการละเมิด เป็นแรงจูงใจให้คนอยากผลิตนวัตกรรม และผลงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!