ก.เกษตรฯเร่งช่วยหนี้นอกระบบเกษตรกร

ก.เกษตรฯเร่งช่วยหนี้นอกระบบเกษตรกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ง ช่วยหนี้นอกระบบเกษตกร เผย ปีงบประมาณนี้ ขับเคลื่อนงานเป็นรูปธรรม

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขหนี้สิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอที่ประชาชนเสนอมา เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล ว่าจะมีโนบายอย่างไรต่อไป ซึ่งขณะนี้ ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาคัดกรองรายละเอียด โดยทำการคัดแยกออกเป็นกลุ่มที่พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการชดเชยตามกกฎระเบียบกระทรวงการคลัง ขณะที่ เกษตรกรกลุ่มที่ชะลอการเพาะปลูกออกไป เเละกลุ่มที่พืชผลการเกษตรไม่ได้รับความเสียหายนั้น ต้องรอดูนโยบายอีกครั้ง และจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ และในวันที่ 4 สิงหาคม นี้ จะมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีหนี้สินมายังกระทรวงเกษตรฯ เเล้ว โดยรายชื่อเกษตรกรผู้มีหนี้สิ้นมีจำนวน 1.6 ล้านราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบให้ทำหน้าที่ในการดูเเลหนี้นอกระบบ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นหากได้ตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยชัดเจนเเล้ว จะเเบ่งกรอบการดำเนินการช่วยเหลือเป็น 2 ขั้นตอน โดยเจรจาประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ จากนั้นจะพิจารณารวบรวมเรื่องงบประมาณ ก่อนเสนอของบกลางต่อไป ซึ่งการพิจารณาช่วยเหลือต้องผ่านคณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับจังหวัดเเละอำเภอ ที่คอยคัดกรองเเละตรวจสอบข้อมูลหนี้สินก่อน ส่วนหนี้ในระบบนั้น เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง พร้อมมั่นใจว่า การเดินหน้าช่วยเหลือเกษตกรจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เเละคาดว่าภายในปีงบประมาณนี้ การขับคลื่อนงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ต้องเป็นรูปธรรมมากที่สุด