ทิศทางราคาน้ำมัน,NGVอีก3-6ด.ยังอ่อนตัว

ทิศทางราคาน้ำมัน,NGVอีก3-6ด.ยังอ่อนตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนพ.เผย ทิศทางราคาน้ำมันและก๊าซ NGV 3 - 6 เดือนข้างหน้า ยังอ่อนตัวตามทิศทางน้ำมันโลก เตรียมดันแผนอนุรักษ์พลังงาน เข้า กพช. ยัน ไม่เลิกโซฮฮล์ 91 - 95

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ตลาดโลกในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า คาดว่า จะมีทิศทางอ่อนตัวลงจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับปริมาณน้ำมันตลาดโลกมีเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำมันของอิหร่าน หลังบรรลุข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจ รวมถึงการผลิตน้ำมันและก๊าซจากชั้นหินดินดาน ( Shale Oil -Shale Gas ) โดยเฉลี่ยปีนี้ น้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่กรอบ 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรง และจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงศูนย์ 


ทั้งนี้ ทิศทางน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน อาจได้รับผลกระทบบ้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องปรับให้เข้มข้นมากขึ้น ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เดือน ส.ค. นี้ เตรียมที่จะเสนอแผนอนุรักษ์พลังงาน (2558-79) ที่จะปรับเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานจาก ร้อยละ 25 เป็น ร้อยละ 30 และเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี แผนพัฒนาก๊าซธรรมชาติและการจัดหาระยะยาว และแผนน้ำมัน โดยในแผนน้ำมันนั้น สนพ.จะเน้นส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E 20 โดยยืนยัน จะไม่ยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่จะกำหนดราคาน้ำมัน 2 ชนิด ให้ไม่ต่างกันมาก เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเลือกใช้ และในที่สุดการตลาดจะทำให้ผู้ค้าน้ำมันเห็นทางเลือกและยกเลิกจำหน่ายน้ำมันไปเอง ส่วนการปรับโครงสร้างราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนรวมถึงภาษีฯ นั้น จะติดตามราคาโลกใกล้ชิด เพราะหากอ่อนค่ามาก ก็อาจจะสามารถลอยตัวราคาได้ทันที