หอการค้าคาดอาสาฬหะ-เข้าพรรษาสะพัด5,365ล.

หอการค้าคาดอาสาฬหะ-เข้าพรรษาสะพัด5,365ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทยคาดวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา เงินสะพัด 5,365 ล้านบาท ภัยแล้งกระทบ ปชช. ใช้สอยเงินหายไป 140.9 ล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2558 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 29 เชื่อว่าบรรยากาศในช่วงวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้จะมีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.3 มองว่าบรรยากาศจะคึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมองว่าภาวะเศรษฐกิจแย่ลง ราคาสินค้าแพงขึ้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.7 มองว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลดังกล่าวอยู่ที่ 5,365.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็น
การใช้จ่ายเพื่อการทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เสี่ยงโชคซื้อหวย และท่องที่ยวในและต่างประเทศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้กระทบต่อความเชื่อมั่น การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ส่งผลต่อเงินสะพัดในช่วงเทศกาลดังกล่าวหายไปจำนวน 140.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ภัยแล้ง เศรษฐกิจของประเทศ หนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!