ก.ส.ล.เดินหน้ารวมการซื้อขายในตลาดเอเฟท

ก.ส.ล.เดินหน้ารวมการซื้อขายในตลาดเอเฟท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เดินหน้ารวมการซื้อขายในตลาดเอเฟท อยู่กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX เชื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และลดการลดราคาสินค้าเกษตรได้

บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินนค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ ก.ส.ล. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แถลง รวมศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าไปที่ TFEX เพื่อให้มีศูนย์การซื้อขายล่วงหน้าเพียงแห่งเดียว

โดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า การรวมศูนย์การซื้อขายล่วงหน้าครั้งนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น และสร้างความโดดเด่นตลาดหนึ่งของโลก สามารถแข่งขันกับตลาดสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนการซื้อขายของผู้ลงทุน โดยมั่นใจว่าหลังการรวมศูนย์การซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้าสามารถซื้อขายได้สะดวก มีสภาพคล่องสะท้อนราคาที่แท้จริง และเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ในที่สุด โดยจะมีการวางหลักประกันไว้เพียงแห่งเดียว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ นักลงทุนและภาคเศรษฐกิจไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!