ผู้เชี่ยวชาญแนะSMEปรับตัวสร้างนวัตกรรม-เทคโนฯ

ผู้เชี่ยวชาญแนะSMEปรับตัวสร้างนวัตกรรม-เทคโนฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญ แนะเอสเอ็มอีเร่งปรับตัวเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการ ยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (SIPA) กล่าวในงานสัมมนา SME ไทย จะแข่งขันอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ที่จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า การทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ในปัจจุบัน จะต้องวางแผนคำนึงถึงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิตอล หรือดิจิตอลอิโคโนมี ที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดัน ทั้งนี้ จะต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริม พัฒนานวัตกรรม เพิ่มขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาแต่ตัวสินค้าหรือบริการ แต่จะต้องมีการวางแผนในการเข้าถึงลูกค้าผ่านระบบโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น เนื่องจากถือเป็นตลาดที่ใหญ่และกว้างในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจดิจิตอลได้จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน


 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!