สํานักงานศก.การคลังมองปรับรูปแบบภาษีเพิ่มทันสมัย

สํานักงานศก.การคลังมองปรับรูปแบบภาษีเพิ่มทันสมัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มองการจัดเก็บภาษีเป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้จากการเก็บภาษีของไทยอยู่ที่ร้อยละ 18-19 ของจีดีพี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่อยู่ที่ 21 โดยมาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก ส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นมองว่าเป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สอยประโยชน์จากที่ดินให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ด้านการช่วยเพิ่มรายได้ของรัฐบาลนั้นเป็นผลพลอยได้ ขณะที่ภาษีมรดกขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะเข้าสู่วาระ 2 และ 3 ต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!