พณ.เผยก.พ.อนุมัติต่างด้าวทำธุรกิจ38ราย

พณ.เผยก.พ.อนุมัติต่างด้าวทำธุรกิจ38ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ก.พ. อนุมัติต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยอีก 38 ราย ลงทุนในไทย เงินลงทุน 811ลบ. จ้างงานคนไทยกว่า 400 คน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เดือนกุมภาพันธ์ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น จำนวน 38 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรก จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 811 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย จำนวน 413 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วยธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 21 ราย ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 7 ราย ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 5 ราย ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 3 ราย และ ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 เดือนแรกของปี คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว จำนวน 75 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 แต่เงินลงทุนลดลงร้อยละ 4

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!