ปตท. หนุนเปิดเวทีถกสัมปทานรอบ 21

ปตท. หนุนเปิดเวทีถกสัมปทานรอบ 21
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. หนุนเวทีรัฐจัดถกสัมปทานรอบที่ 21 วอนอย่าดึงเรื่องพลังงานเป็นเรื่องการเมือง การรักชาติ มอง PSC ยังไม่เหมาะกับไทย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวว่า การจัดเวที
ทำความเข้าใจการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 โดยรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ ทาง ปตท. ยังไม่ได้รับการ
ติดต่อให้เข้าร่วม แต่นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อสงสัย และจะต้องฟังข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย 
เนื่องจาก เรื่องของพลังงานมีรายละเอียด และเป็นเรื่องทางเทคนิค ที่ไม่ควรรับรู้ข้อมูลแบบผิวเผิน และไม่ควร
นำมาเป็นประเด็นเรื่องการเมือง หรือการรักชาติ เพื่อบิดเบือนข้อมูล เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและ
ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศ รวมถึงมีความเป็นห่วงที่มีการรณรงค์ไม่ให้เชื่อข้อมูลของหน่วยงานรัฐ และมีการ
ดิสเครดิต โดยยืนยันว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 มีความสำคัญกับประเทศไทย เพราะก๊าชธรรมชาติ
ในอ่าวไทย กำลังจะหมดลงใน 7 ปีข้างหน้า โดยหากไม่สามารถลงทุนสำรวจก๊าชธรรมชาติมาเพิ่มเติม ไทยต้องนำ
เข้าก๊าชธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงด้านราคาในอนาคต ทั้งนี้ส่วนตัว
เห็นว่า ระบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC ยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะแหล่งก๊าชธรรมชาติ มีขนาดเล็ก 
จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนและเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องแบกรับความเสี่ยงหากไม่เจอปิโตรเลียม ทั้งนี้ บริษัท 
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.) จะเข้าร่วมยื่นสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 ใน
แหล่งเดิมที่ผลิตอยู่ เพื่อรักษาอัตราการผลิต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!