พาณิชย์สัมมนาเครือข่ายอาสาพาณิชย์1569

พาณิชย์สัมมนาเครือข่ายอาสาพาณิชย์1569
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ สัมมนาเครือข่าย “อาสา พาณิชย์ 1569” เร่งชี้แจงนโยบายดูแลค่าครองชีพ ดึงประชาชนมีส่วนร่วม

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการสัมมนาเครือข่าย "อาสา พาณิชย์ 1569" ว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยมีประชาชนจากทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา แจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ในท้องถิ่นของตนเอง และส่งข้อมูลเหล่านั้นมายังกรมการค้าภายใน

โดยปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,550 คน ซึ่งการสัมมนาในวันนี้เพื่อให้เครือข่ายฯ ทั่วประเทศ รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการ แนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!