ไทย-อาเซียน เจรจาการค้าเสรีฉลุย

ไทย-อาเซียน เจรจาการค้าเสรีฉลุย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยและอาเซียน ประสบความสำเร็จในการผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน รอบที่ 2

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะประธานฝ่ายอาเซียนในการเจรจากับจีน เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยอาเซียนและจีนหารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็นการทบทวนการเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน การปรับปรุงข้อบทด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน-จีน การหารือแนวทางการเปิดเสรีข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 3 และการหารือรูปแบบการเปิดเสรีด้านการลงทุน นอกจากนี้ อาเซียนและจีนสามารถสรุปผลข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน-จีน ได้แล้วในการประชุมครั้งนี้ หลังจากที่การเจรจาได้ยืดเยื้อมานานเกือบ 2 ปี

นายธวัชชัย กล่าวว่า ไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาทางการค้าอาเซียน-จีน 2 เรื่องใหญ่ คือ ปัญหาการขนถ่ายลำสำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนโดยแวะเปลี่ยนถ่ายลำ ณ เกาะฮ่องกง ที่ประสบกับปัญหาการออกเอกสารล่าช้า ปัญหาเหล็กจากจีนทะลักเข้ามาในกลุ่มประเทศอาเซียน สาเหตุจากการใช้มาตรการการคืนภาษีส่งออกของจีนและพิกัดศุลกากรที่มีช่องโหว่ให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยครั้งนี้จีนแจ้งว่าได้ยกเลิกมาตรการคืนภาษีส่งออกเหล็กบางรายการแล้ว

อาเซียนและจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับต้นระหว่างกันมาโดยตลอด ในปี 2557 การค้ารวมสองฝ่ายมีมูลค่า 479,784 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 7.73 ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 1 ของอาเซียน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!