กรอ.ตั้งเป้าใช้พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกใน60วัน

กรอ.ตั้งเป้าใช้พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกใน60วัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย ตั้งเป้าใช้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ภายใน 60 วัน ออกใบอนุญาตต่างๆ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. ตั้งเป้าเป็นหน่วยงานแรกในกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะใช้พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ภายใน 60 วัน โดยขณะนี้กรอ. อยู่ระหว่างการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ โดยการตรา พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะช่วยกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต เป็นวัน สต็อป เซอร์วิส เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม กรอ. คาดว่า การบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนกำหนดถึง 4 เดือน จะทำให้การออกใบอนุญาตต่างๆ โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือ ร.ง.4 ทำได้สะดวกรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานราชการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!