ประจินมอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 59

ประจินมอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 59
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 59 ระบุ เมื่อเทียบงบลงทุนปี 58 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.56

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของกระทรวงคมนาคม ว่า งบประมาณการลงทุนเบื้องต้นประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 177,095 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบงบลงทุนในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 65.56 ซึ่งในส่วนที่เพิ่มมาจะเป็นในส่วนของการพัฒนาระบบราง ทางหลวง ทางหลวงชนบท ในการพัฒนาถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่เมือง เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารทุกหน่วยงานศึกษาข้อมูลเพื่อให้มีความรู้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 8 ปี ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามปีงบประมาณและให้มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!