บลจ.กรุงศรีขายกองทุนตราสารหนี้เอไอ 6เดือนชู ผลตอบแทน 2.55%

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้เอไอ 6M3 (KFXAI6M3) อายุประมาณ 6 เดือน  เสนอขายระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2558 เหมาะกับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้ที่มีเงินลงทุนสูง  ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท  ประมาณการณ์ผลตอบแทน 2.55% ต่อปี   นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  หรือ KSAM เปิดเผยว่า “บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้เอไอ 6M3 (KFXAI6M3) อายุประมาณ 6 เดือน               มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  เงินฝากธนาคาร China Construction Bank  (สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง) สัดส่วนการลงทุน 22%  เงินฝากธนาคาร Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาขามาเก๊า) สัดส่วนการลงทุน 21%   ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Akbank T.A.S. (ตุรกี) สัดส่วนการลงทุน 18%   ตราสารหนี้ EMTN ออกโดยธนาคาร Isbank (ตุรกี) สัดส่วนการลงทุน 18%  ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 7%   ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 7%  และตั๋วแลกเงินออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 7%  ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประมาณ 2.55% ต่อปี และหลังครบกำหนดอายุโครงการบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)   ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อไป”   “กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้เอไอ 6M3 (KFXAI6M3) เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้ที่มีเงินลงทุนสูง  ที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก   ต้องการล็อคผลตอบแทนโดยสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน”   “สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้โลกนั้น อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯโดยรวมลดลงร้อยละ 0.00 – 0.07 โดยที่อัตราผลตอบแทนตราสารระยะยาวลดลงมากกว่า ทั้งนี้ เฟดยังคงดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับใกล้ร้อยละ 0 ต่อไปจนถึงอย่างน้อยกลางปีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ  ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 โดยเป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน ขณะที่ธนาคารกลางเดนมาร์กประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีกร้อยละ 0.15 สู่ติดลบร้อยละ 0.50 เพื่อสกัดการแข็งค่าของค่าเงินโครน่าเมื่อเทียบกับยูโร  สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 – 0.06 โดยที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นหลังจากที่ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ย”  นายฉัตรพี กล่าว   นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!