ธนชาตโชว์นำกองทริกเกอร์เข้าเป้าแรกอีกครั้ง พร้อมส่งกองใหม่ลงตลาด

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

บลจ.ธนชาต ทำผลงานนำกองทริกเกอร์ฟันด์ T-Challenge20 เข้าเป้าหมายแรก 3% อีกครั้งหลังจากกอง T-Challenge19 สร้างผลงานไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน พร้อมส่งกอง T-Challenge21 ลงตลาดเสนอขาย 3-6 ก.พ. นี้   นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด T-Challenge20 ซึ่งเป็นกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นไทย สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายแรกที่กำหนดไว้โดยสามารถทำกำไร 3% ภายในเวลาเพียงเดือนกว่าๆ เท่านั้น นับจากเวลาที่       จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา   “แม้ตลาดหุ้นไทยจะเผชิญปัจจัยหลายด้านตั้งแต่ปลายปี แต่ บลจ.ธนชาต มีนโยบายบริหารการลงทุนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้กองทุน T-Challenge20 ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นไทยประสบความสำเร็จเข้าเป้าหมายแรกได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง หลังจาก T-Challenge19 ก็เข้าเป้าแรกไปเมื่อปลายปีก่อน และเรามองว่าเป็นจังหวะดีที่จะออกกองทุน T-Challenge21 เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะนี้” นายบุญชัยกล่าว   ดังนั้น บลจ. ธนชาต ขอเสนอ กองทุน T-Challenge 21 เสนอขายช่วง 3 – 6 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นกอง Trigger Fund ลงทุนในหุ้นไทย มีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6%* ภายใน 1 ปี (*เป็นเพียงเป้าหมายเลิกกองทุนภายใน 1 ปี ไม่ใช่การประมาณการหรือรับประกันอัตราผลตอบแทน หากไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย กองทุนจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิด) แต่จะ Auto Redeem เมื่อถึง 3%   สำหรับกองทุนเปิด T-Challenge20 เป็นกองทุนที่มีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6% ใน 1 ปี โดยมีนโยบายทยอยจ่าย 3% เมื่อถึงเป้าหมาย ซึ่งกองทุนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558      เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!