ไทยเตรียมมาตรการลดอุปสรรคการค้า

ไทยเตรียมมาตรการลดอุปสรรคการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ธวัชชัย' เผย ไทยเตรียมหารือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี หวังลดอุปสรรคทางการค้า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP-TNC ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงเทพฯ โดยประเทศสมาชิก RCEP 16 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะมีการหารือเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และกฎหมาย ต่อจากการประชุมทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา โดยยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าวสาร ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเลที่ต้องหารือให้ได้ข้อสรุปเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!