พณ.เสนอแม่สอด-เมียวดี โมเดลขับเคลื่อนการค้า

พณ.เสนอแม่สอด-เมียวดี โมเดลขับเคลื่อนการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.พาณิชย์ เสนอยุทธศาสตร์ 'แม่สอด-เมียวดี โมเดล' จะเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือการค้าชายแดนไทยกับเมียนมา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ ตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการค้าชายแดน" ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากการหารือร่วมกัน ซึ่งไทยได้เสนอยุทธศาสตร์ "แม่สอด-เมียวดี โมเดล" ผ่านช่องทางทางการทูตให้เมียนมา พิจารณาและหารือในรายละเอียดเพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เมียนมา ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยไทยมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ "แม่สอด-เมียวดี โมเดล" จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ อย่างบูรณาการและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ในการกระตุ้นการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนในเมืองหน้าด่านชายแดนของไทยและเมียนมา โดยใช้การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก กับเขตอุตสาหกรรมและการค้าเมียวดี เป็นประตูนำร่องในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและเมียนมา ได้

ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ "แม่สอด-เมียวดี โมเดล" ประกอบด้วย 4 มาตรการสำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและกฎระเบียบต่างๆ การจัดตั้งกลไกส่งเสริมการลงทุนและบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรตามแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความร่วมมือด้านท่องเที่ยว และการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างแม่สอดกับเมียวดี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไทย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!