พณ.ประชุมร่วมผู้ประกอบการเหล็ก ภาครัฐ-เอกชน

พณ.ประชุมร่วมผู้ประกอบการเหล็ก ภาครัฐ-เอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์ประชุมร่วมผู้ประกอบการเหล็ก ภาครัฐ-เอกชน สั่งหน่วยงานราชการเร่งกำหนดกรอบจัดทำแผน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเหล็กทั้งระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน ว่า ถือเป็นการประชุมครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน หลังจากกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิตเหล็กหลายรายประสบปัญหาต้นทุนการผลิต และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้านำเข้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยื่นและครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ผลิตเหล็กทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย รวมถึงผู้ผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะต้องเร่งเดินหน้าปรับตัวพัฒนาในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงจะต้องมีการส่งเสริมการผลิตเหล็กในประเทศให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันผลิตได้เพียง 8 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้เหล็กในประเทศสูงถึง 18 ล้านตัน ส่วนการนำเข้าเหล็ก ไทยนำเข้าปริมาณ 10 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดแผนร่วมกันในการจัดระบบอุตสาหกรรมเหล็กให้เกิดความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันได้