BOIเผยยอดส่งเสริมลงทุนปี57สูงสุดรอบ50ปี

BOIเผยยอดส่งเสริมลงทุนปี57สูงสุดรอบ50ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เผย ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 57 สูงสุดในรอบ 50 ปี มูลค่า 2.19 ล้านล้าน เดือน ธ.ค. 1.42 ล้านล้าน

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 ที่ผ่านมาว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 3,469 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2,192,700 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับการขอรับส่งเสริมในปี 2556 พบว่า มีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 117 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับส่งเสริมสูงสุด เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุน 822,162 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก เงินลงทุนรวม 430,091 ล้านบาท  ขณะที่ ในเดือนธันวาคม 2557 มีการยื่นขอรับส่งเสริม 2,092 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 1,428,200 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ มีแผนที่จะลงทุนหรือขยายการลงทุนในอนาคตอยู่แล้ว จึงเร่งยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเดิม ก่อนที่นโยบายใหม่ที่สิทธิประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมบางกลุ่มลดลง จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558

นอกจากนี้ นางหิรัญญา กล่าวว่า การส่งเสริมการลงทุนในปี 2558 บีโอไอ จะเน้นส่งเสริมโครงการที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย หรือมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านวิจัยพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้น ดังนั้น เป้าหมายของ บีโอไอ จะอยู่ที่คุณค่าทางโครงการมากกว่าจำนวนโครงการ หรือเม็ดเงินลงทุน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!