กสทช.หารือผู้ประกอบการนำสายเคเบิลลงดิน

กสทช.หารือผู้ประกอบการนำสายเคเบิลลงดิน

กสทช.หารือผู้ประกอบการนำสายเคเบิลลงดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

'ฐากร' เผย กสทช. เสนอแก้ปัญหาสายเคเบิ้ลพาดผ่านสะพานลอย และเกินกว่า กฟน. กำหนด โดยหารือผู้ประกอบการนำสายเคเบิลลงดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งประเภท 2 และ 3 มาประชุมหารือเรื่องสิทธิแห่งทางในประหลักเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขยายโครงข่าย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ การวางสาย พาดเสามีปัญหาติดขัด และการวางสายพาดกับทางข้าง และในกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่อาจอนุญาตให้มีการพาดสายเพิ่มได้ ก็จะทำให้การขยายตัวที่จะทำให้เกิด ดิจิตอล อีโคโนมี เป็นไปได้ยาก วันนี้ ที่ประชุม กสทช. จะมีการหารือหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางข้อสรุปร่วมกัน

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เสนอให้นำสายสัญญาณโทรคมนาคมทั้งหมดลงดิน โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ลงทุนวางท่อนำเพื่อสายโทรคมนาคมทั้งหมดลงดิน แล้วให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเช่าท่อ ซึ่งหน่วยงานกลางในที่นี้ อาทิ กรุงเทพมหานคร หรือ TOT หรือ CAT ในส่วนของต่างจังหวัด อบจ. หรือ อบต. รวมถึงกรณีสำหรับเรื่องการพาดสายต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวงชนบท จะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง จากกรณีดังกล่าวทำให้วางโครงข่ายได้ไม่ครอบคลุมเป็นปัญหา

นอกจากนี้ เมื่อสำนักงาน กสทช. ได้รับข้อเสนอ แนวทางคำชี้แจงเหล่านี้แล้ว จะรวบรวมสรุปนำเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเข้าสู่ยุคดิจิตอล อีโคโนมี ให้ได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook