เอสเอ็มอีแบงก์เร่งแก้หนี้NPLกว่า30,000ล.

เอสเอ็มอีแบงก์เร่งแก้หนี้NPLกว่า30,000ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ เร่งแก้ปัญหาหนี้ NPL ของธนาคารกว่า 30,000 ล้านบาท พร้อมคัดเลือกลูกหนี้ออกเป็น 2 ประเภท

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ของธนาคาร ว่า ขณะนี้ธนาคารได้คัดเลือกลูกหนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ลูกหนี้ NPL ที่มีหลักประกันและลูกหนี้ NPL รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน โดยธนาคารได้เปิดประมูลขายลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นกองย่อยวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ประกาศประมูลขายหนี้ NPL ประเภทเช่าซื้อและลิสซิ่ง เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถบัส หัวลากหรือหางลาก เครื่องจักรและเรือ วงเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ ด้านลูกหนี้ NPL รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ธนาคารได้คัดเลือกบริษัทเอกชน 5 ราย ในการดำเนินการเป็นผู้เรียกเก็บหนี้แทน ส่วน NPL ที่เหลืออีก 16,000 ล้านบาท จะใช้วิธีเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเจรจาได้ เพราะยังมีการดำเนินธุรกิจอยู่และเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น