หม่อมอุ๋ยย้ำเร่งเบิกงบดันเศรษฐกิจปีนี้โต4%

หม่อมอุ๋ยย้ำเร่งเบิกงบดันเศรษฐกิจปีนี้โต4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร ย้ำ เร่งเบิกงบดันเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว 4% เชื่ออนาคตยอดลงทุน BOI พุ่ง GDP โตได้ 5-6%

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thai Economy 2015: The way Forward โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 เนื่องจากการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย การลงทุนภาครัฐเดินหน้าได้ต่อเนื่อง และเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้น เห็นได้จากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่สูง

โดยในอนาคตเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ ร้อยละ 5-6 หากมีพัฒนาตามแผนระยะยาว ด้วยการที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปลี่ยนวิสัยทัศน์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมุ่งผลิตสินค้าเพื่อป้อนสังคมสมัยใหม่ รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มาจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยางพารา รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy โดยการตั้งกองทุนร่วมลงทุน เข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะรองรับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 
               
นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังดำเนินการแพ็คเกจภาษีเพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาค หรือ International trading Center ที่จะยกเว้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนในบริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งภาษีจากการขายสินค้าของบริษัทลูกในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้บริษัทไทยต้องออกไปตั้งบริษัทเทรดดิ้งในสิงคโปร์เพื่อเลี่ยงภาษี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!