กยศ.ยันปี58ไร้ปัญหาการเงิน

กยศ.ยันปี58ไร้ปัญหาการเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กยศ. ยันปี 58 ไร้ปัญหาการเงิน พร้อมปล่อยกู้แต่เน้นเข้มงวด ยันหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 หมดสิทธิ์ทันที

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ทาง กยศ. ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดสรรวงเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปีนี้จะมีการเข้มงวดในการให้กู้ยืมเงินแต่หากกู้เงินผ่านแล้วก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็วด้วยหลักเกณฑ์ในปีนี้ที่เพิ่มเติมนั้นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และตลอดการยืมเงินในศึกษานั้นต้องจะมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 เช่นกัน เพื่อให้สามารถกู้ยืมเงินได้ตลอดในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจะต้องมีการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอีกด้วย โดยปัจจุบันทาง กยศ. มียอดผู้กู้ทั้งหมดประมาณ 4,000,000 ราย ขณะที่ผู้ครบกำหนดชำระเงินอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านราย โดยมีหนี้ที่ยังคงค้างชำระอีก 1,300,000 ราย ซึ่งในส่วนนี้หากค้างชำระครบ 5 งวดแล้ว ก็จะมีการเร่งรัดดำเนินคดี ซึ่งคิดเป็นวงเงินกว่า 14,000 ล้านบาท