อารีพงศ์ยันระบบสัมปทานรอบ21โปร่งใส

อารีพงศ์ยันระบบสัมปทานรอบ21โปร่งใส

อารีพงศ์ยันระบบสัมปทานรอบ21โปร่งใส
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันระบบสัมปทานมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เดินหน้าเปิดสัมปทานรอบ 21 โดยจะคัดเลือกองค์ประกอบให้เข้มข้นขึ้น

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวชี้แจงว่า ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 โดยเฉพาะความเหมาะสมระหว่างการใช้ระบบสัมปทาน และระบบแบ่งปันผลผลิตนั้น ขอยืนยันว่า ระบบสัมปทานของไทยเป็นระบบมาตรฐานสากล โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้อง (Cross Check) ภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างรัฐกับผู้รับสัมปทาน และหลักเกณฑ์ด้านการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 นี้ กระทรวงพลังงานจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการปิโตรเลียมให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมและรักษาผลกระโยชน์ของประเทศ โดยจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ การคัดเลือกกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดจากผู้มีประสบการณ์ด้านภาษี กฎหมาย อุตสาหกรรม และมีตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมด้วย รวมถึงจะมีการปรับรูปแบบการทำบัญชี การตรวจสอบ เพื่อให้ประโยชน์ตกกับไทยมากขึ้น โดยจะมีการว่าจ้างบริษัทด้านการทำบัญชี 1 ใน 4 ของโลกเข้ามาทำดำเนินการ เพื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย หรือกระบวนการใดต้องปรับปรุงบ้าง โดยเริ่มเปิดคัดเลือกแล้วในเดือนมกราคมนี้

ขณะที่ไทยยังไม่พร้อมกับระบบแบ่งปันผลประโยชน์ (พีเอสซี) เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องใช้เวลาในการจัดทำหลักเกณฑ์ การยกร่างกฎหมาย การตั้งองค์กรขึ้นมากำกับดูแล รวมระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณ 4-5 ปี จึงจะสามารถเปิดดำเนินการ ประกอบกับระบบดังกล่าวเหมาะกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันเพราะมีปิโตรเลียมสูง ต่างกับไทยที่มีสำรองปิโตรเลียมค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกระทรวงพลังงานจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งอาจมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อม

ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของไทยมีเพียงพอใช้ไม่ถึง 10 ปี ดังนั้นจึงไม่ควรชะลอการจัดหาปิโตรเลียม ซึ่งการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 หลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะใช้เวลาพิจารณานักลงทุนที่ผ่านเกณฑ์อีก 6 เดือน และใช้เวลาในการสำรวจและค้นพบเร็วสุดคืออีก 4 ปีข้างหน้า นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook