อุตฯเร่งหาทางช่วยเกษตรกรไร้อ้อยหลังต้นทุนพุ่ง

อุตฯเร่งหาทางช่วยเกษตรกรไร้อ้อยหลังต้นทุนพุ่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งหาทางเยียวยาชาวไร่อ้อย หลังต้นทุนสูงสวนทางราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกลดลง

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะทำงานฯ ยังไม่มีข้อสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย แต่ได้สั่งการให้เร่งศึกษาข้อมูล 6 ด้าน ภายในสัปดาห์หน้า อาทิ ปริมาณอ้อยแท้จริงที่สามารถผลิตได้ ค่าความหวานของอ้อย อัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อขายน้ำตาลทราย ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพื่อเยียวยาชาวไร่อ้อยได้อย่างเหมาะสม หลังจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับลดลง

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หามาตรการเยียวยารูปแบบอื่น นอกเหนือจากที่ให้กองทุนอ้อยฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่ดชดเชยส่วนต่างราคาอ้อย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลจ่ายชดเชยอยู่ที่ 160 บาทต่อตันอ้อย ขณะที่ปัจจุบันราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิต 2557-2558 อยู่ที่ 900 บาทต่อตันอ้อย โดยกำหนดค่าความหวานของอ้อยที่จะได้รับการจ่ายชดเชยไว้ที่ 10 ซีซีเอส จากต้นทุนที่ชาวไร่อ้อยแจ้งต่อภาครัฐที่ 1,222 บาทต่อตันอ้อย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้ด้วยวิธีการจ่ายเงินชดเชย หรือหาวิธีการใหม่ โดยอ้างอิงจากการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ดำเนินการอยู่ โดยนับตั้งแต่เปิดหีบอ้อยในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีอ้อยเข้าหีบแล้วจำนวน 32 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 102 ล้านตัน จึงต้องจับตาดูอีกครั้งว่าจะได้ปริมาณอ้อยตามที่คาดการณ์หรือไม่

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!