พณ.รับดีเซลลดมีผลต่อต้นทุนผลิตสินค้าไม่ถึง1%

พณ.รับดีเซลลดมีผลต่อต้นทุนผลิตสินค้าไม่ถึง1%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน รับราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเกือบ 4 บาท มีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าไม่ถึง 1%

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าของกรมการค้าภายในเกี่ยวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเกือบ 4 บาทในขณะนี้พบว่ามีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าไม่มากนัก โดยในภาพรวมต้นทุนจะลดลงไปไม่ถึง ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับราคาขายปลีก จึงยังไม่มีผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้ามีการใช้น้ำมันดีเซล ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของต้นทุนค่าขนส่งทั้งระบบ และการผลิตสินค้ายังมีต้นทุนอีกหลายอย่าง ซึ่งกรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียด และจะหารือกับผู้ประกอบการว่าสินค้าใดควรจะมีราคาที่เหมาะสมและถูกต้องอย่างไร ซึ่งน่าจะมีสินค้าในบางรายการปรับลดราคาลงได้ภายในเดือนมกราคมนี้