พณ.ชะลอกม.ต่างด้าวสอดคล้องนโยบายรบ.

พณ.ชะลอกม.ต่างด้าวสอดคล้องนโยบายรบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ชะลอแก้ กฏหมายต่างด้าวไว้ก่อน สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ รบ.

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ทางกรมฯ ได้ทำการสรุปข้อเสนอแนะในแต่ละฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการทบทวนแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสม และเป็นช่วงที่รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมภาคธุรกิจในการทำการค้าและการลงทุน หากมีการแก้ไขกฎหมาย อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้มีการนำเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎหมายต่างด้าว ไปยัง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายในปีนี้ และทางรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขคำนิยามของการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว แต่กรมฯ ยังจะคงเน้นย้ำที่จะดูแลเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด