พาณิชย์ย้ำดูปรับต้นทุนราคาสินค้าเต็มที่

พาณิชย์ย้ำดูปรับต้นทุนราคาสินค้าเต็มที่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ย้ำดูปรับต้นทุนสินค้าเต็มที่ แต่ต้องเป็นธรรมทุกฝ่าย จับตา Ft ลด ดึงราคาสินค้าลงได้

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมนักวิเคราะห์ต้นทุนทางบัญชีของกรมการค้าภายใน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค จากราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการพิจารณาต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ใช่ราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีต้นทุนด้านอื่น ๆ ทั้งวัตถุดิบนำเข้า และแรงงาน ดังนั้น จะต้องมีการพิจารณาต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้รอบคอบ โดยกรมการค้าภายในจะเร่งสรุปต้นทุนของสินค้าต่าง ๆ โดยเร็ว ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา

นอกจากนี้ เห็นว่าในช่วง 1-2 เดือนนี้ กรมฯ จะต้องติดตามการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่มีโอกาสปรับลดลงได้ โดยต้นทุนไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่มีน้ำหนักต่อราคาสินค้าค่อนข้างมาก