รมว.คลังเล็งถกหม่อมอุ๋ยทำงบรายจ่ายปี59กพ.นี้

รมว.คลังเล็งถกหม่อมอุ๋ยทำงบรายจ่ายปี59กพ.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เล็งถก 'หม่อมอุ๋ย' กรอบทำงบรายจ่ายปี 59 ก.พ. นี้ ชี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะทำงบประมาณแบบสมดุล

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีการหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยจะเสนอให้ทำงบประมาณแบบขาดดุลประมาณ 250,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่ขาดดุล 200,000 ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณกระจายไปใช้ในโครงการที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และโครงการลงทุนพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีความสมบูรณ์ แต่ละรัฐบาลตั้งงบประมาณมาใช้ในโครงการของตัวเอง โดยแนวทางต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้น แต่คงไม่ถึง 500,000 ล้านบาทจนเต็มกรอบ 20% ของงบประมาณรายจ่าย และยังไม่มีแนวคิดที่จะทำงบประมาณแบบสมดุล เพราะก่อนหน้านี้ที่ตั้งกรอบไว้เพราะกลัวว่ารัฐบาลจะไปทำโครงการประชานิยมจนขาดความระมัดระวัง

ทั้งนี้ การทำงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไขต้องจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น จากการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีด้วย โดยมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 59 การจัดเก็บรายได้จะเพิ่มขึ้นพอสมควรทั้งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บ และการอุดช่องโหว่ ซึ่งการจัดเก็บอาจยังไม่เต็มที่ เพราะยังไม่ได้รวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะเริ่มจัดเก็บได้ในปี 60 ส่วนจะจัดเก็บจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและระดับรายได้ประชาชนหากเศรษฐกิจโตได้ 4-5% ก็จะเก็บรายได้มาก แต่ก็ยังจำเป็นต้องทำงบประมาณขาดดุลเช่นเดิม