บีโอไอชวนนักลงทุนร่วมสัมมนา4ภาค

บีโอไอชวนนักลงทุนร่วมสัมมนา4ภาค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอเตรียมเดินสายสัมมนา 4 ภาคทั่วประเทศ แจงรายละเอียดยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า จากการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเสร็จสิ้น ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ของบีโอไอเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บีโอไอจึงเตรียมจัดสัมมนาใหญ่สร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่แก่นักลงทุนขึ้นอีก 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ 7 ปี (2558 -2564 ) 

ซึ่งภายในงานสัมมนาจะนำเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนแยกเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม บรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของบีโอไอในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจะจัดให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุน โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 1-4 และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบีโอไอตลอดการจัดงานสัมมนา

งานสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดครั้งแรกในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่องการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 

ส่วนงานสัมมนาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 กำหนดจัดในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งสุดท้ายกำหนดจัดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ www.boi.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!