ฉัตรชัยมอบพณ.จังหวัดหนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์

ฉัตรชัยมอบพณ.จังหวัดหนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.ฉัตรชัย' มอบ พณ.จังหวัด หนุนชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ ตั้งคนดูเกษตรรายตัว

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าว ทำการศึกษาโอกาสและผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี และปัจจุบันสามารถขายได้ราคาสูงเพื่อทดแทนการปลูกข้าวแบบเดิมที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวของไทยในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวให้สูงขึ้น

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้ดูแลสินค้าเกษตร 4 ชนิด คือ ผลไม้ ข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ติดตามสถานการณ์แนวโน้มการผลิต การตลาด เพื่อป้องกันปัญหาราคาตกต่ำ จนกระทบกับเกษตรกร โดยให้ทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ซึ่งต้องมีการวางแผนรับมือล่วงหน้า