คค.สั่งหน่วยงานส่งแผนเขตศก.พิเศษ29ธ.ค.

คค.สั่งหน่วยงานส่งแผนเขตศก.พิเศษ29ธ.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเขต ศก.พิเศษ ทบทวนแผนงานที่ตกค้าง สั่งส่งงาน 29 ธ.ค. นี้

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการประชุมงบประมาณบูรณาการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้สั่งให้กลับไปทบทวนว่ามีแผนงานที่ยังตกค้างอยู่หรือไม่ และโครงการใดที่ต้องทำเร่งด่วนในปี 2559 เนื่องจากโครงการที่นำเสนอมาเป็นของปีงบประมาณอื่นด้วย ซึ่งการหารือเรื่องแผนงบประมาณบูรณาการในปี 2559 เกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 12 แห่งให้มากขึ้นอีก 20% หลังจากที่มีการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2558-2559

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 24 หน่วยงาน จึงได้นำโครงการและแผนงานเบื้องต้นภายใต้กรอบงบประมาณการลงทุน 20,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ต้องใช้ในปี 2559 น่าจะไม่ถึง 20,000 ล้านบาท และโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามาจะต้องเกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และภายในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ โดยขอให้แต่ละหน่วยงานนำแผนงบประมาณและโครงการมาเสนอให้กับสภาพัฒน์, สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาก่อนนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนำเสนอให้นายกรัฐมตรีพิจารณาต่อไป เพื่อจัดทำคำของบประมาณ และในวันที่ 19 มกราคม 2558 จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 3 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ เรื่องสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ แรงงาน เรื่องการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยจะมีการพิจารณาจะมีความชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาคเอกชนมีความรู้และเข้าใจรายละเอียดของการลงทุนในด้านสิทธิพิเศษและโครงสร้างพื้นฐาน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!