4หน่วยงานรัฐผนึกกำลังปราบปรามนอมินี

4หน่วยงานรัฐผนึกกำลังปราบปรามนอมินี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

4 หน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังปราบปรามนอมินี จังหวัดท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจ พบกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ประสานขอกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนชาวต่างชาติ หรือ นอมินี ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามนโยบายของ ท.ท.ช. โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งคณะทำงานพร้อมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางระหว่าง 4 หน่วยงาน โดยมีกรอบความร่วมมือ 4 ด้าน คือ ด้านการจดทะเบียนและการอนุญาต ด้านการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านกำกับดูแลและป้องปราม และด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเตือนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว มีความผิดทั้งคนไทยและคนต่างด้าว โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 บาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!