เริ่มแล้ว!สัมมนาสภาเกษตรกรแห่งชาติกับปฏิรูป

เริ่มแล้ว!สัมมนาสภาเกษตรกรแห่งชาติกับปฏิรูป

เริ่มแล้ว!สัมมนาสภาเกษตรกรแห่งชาติกับปฏิรูป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาภายใต้ชื่อ 'สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ยั่งยืน' ที่เมืองทอง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้มีการจัดตั้ง" สภาเกษตรกรแห่งชาติ" ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ขึ้นภายใต้เจตนารมณ์การเป็นตัวแทนเกษตรกรเพื่อมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายรัฐบาลในการรักษาประโยชน์สำหรับเกษตรกรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อเร่งเดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีขึ้นครั้งที่ 2 ภายใต้ "สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ยั่งยืน" ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1.เพื่อแสดงผลงานการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2.เพื่อรับฟังความเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาของภาคเกษตรกรรมในการจัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปภารเกษตรและการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม และ 3.เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิรูปเกษตรกรรมไทย


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook