กสทช.เตรียมส่งเงินประมูลคลื่น2.1GHzงวด2

กสทช.เตรียมส่งเงินประมูลคลื่น2.1GHzงวด2

กสทช.เตรียมส่งเงินประมูลคลื่น2.1GHzงวด2
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสทช. เตรียมส่งเงินประมูลคลื่น 2.1GHz งวด 2 รวม 11,134.69 ล้านบาทให้คลัง ขณะที่ 2 ปี ยอดผู้ใช้ 3G พุ่ง 73.5 ล้านเลขหมาย

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือประธาน กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ธ.ค.) เป็นวันครบกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตทั้งสามรายต้องชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 2 ซึ่งกำหนดให้ต้องชำระภายใน 15 วัน ซึ่งวันนี้ กสทช. ได้นำส่งเงินจำนวน 11,134.69 ล้านบาทที่จัดเก็บได้นั้น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวมเงินที่ได้นำส่งมอบกระทรวงการคลังแล้ว 2 งวด เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 33,404.07 ล้านบาท

โดยเงินที่สำนักงาน กสทช. จะนำส่งรัฐในวันนี้ เป็นเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1GHz เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นเงินจากการประมูลรวมทั้งสิ้น 41,625 ล้านบาท สำหรับเงินงวดที่ 3 งวดสุดท้ายอีกจำนวน 11,134.69 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระในวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1GHz หรือใบอนุญาต 3จี และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คือมีโครงข่ายเป็นของตัวเอง กับผู้ที่ชนะการประมูลทั้ง 3 ราย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) โดยได้กำหนดการชำระค่าใบอนุญาตแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดแรก 50% ของราคาประมูล จ่ายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะประมูล งวดที่ 2 จำนวน 25% ภายใน 2 ปี (22 ธ.ค. 2557) และงวดสุดท้ายอีก 25% ภายใน 3 ปี โดยมีระยะเวลาอนุญาต 15 ปี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook