นายกฯชู7แผนงานพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายกฯชู7แผนงานพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เสนอ 7 แผนงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ด้าน 'กอบกาญจน์'เตรียมเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในGMS และแก้ไขปัญหาซิงเกิลวีซ่าให้เห็นผลแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ครั้งที่ 5 โดยมีผู้นำจากทุกประเทศเข้าร่วม ว่า ในนามของประเทศไทย ยินดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยกลุ่ม GMS มีความได้เปรียบในเชิงแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จึงทำให้มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก จึงต้องมุ่งพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน GMS

โดย นายกรัฐมนตรี ได้เสนอแผนการทำงานในช่วงสิบปีข้างหน้า ที่ผู้นำจะให้ความเห็นชอบและร่วมกันขับเคลื่อน 7 ประการ อาทิ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศ/ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการผ่านแดน/ การพัฒนาแหล่งพลังงานร่วมกัน/ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาค และการร่วมมือบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมร่วมกัน


"กอบกาญจน์" เตรียมเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใน GMS

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องซิงเกิลวีซ่า ที่ไม่สามารถทำได้อย่างแท้จริง เพราะติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำ ซึ่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเพื่อให้ระบบซิงเกิลวีซ่าออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมที่จะทำศูนย์ประสานงานลุ่มแม่น้ำโขง ที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวง ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ด้านการตลาดและการทำโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวในกลุ่ม GMS เพราะประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากที่สุด และเตรียมที่จะเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม GMS 2 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างกันต่อที่ประชุมผู้นำวันนี้

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!