ตลท. เปิดมหกรรม LTF-RMF

ตลท. เปิดมหกรรม LTF-RMF

ตลท. เปิดมหกรรม LTF-RMF
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลท. เปิดมหกรรมมีใช้ก่อนแก่ ด้วย LTF-RMF เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้น สร้างความมั่งคงในวัยเกษียณ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยว่า งานมหกรรมมีใช้ก่อนแก่ ด้วย LTF-RMF เป็นการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้น เพื่อความมั่งคงในวัยเกษียณ โดยบรรยากาศการจัดงานในวันแรก พบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจมารับฟังข้อมูลในการลงทุนใน LTF-RMF จำนวนมาก

ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกองทุนรวม 5 ปี ย้อนหลังสูงถึงร้อยละ 24 ซึ่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีกองทุนรวมทั้งหมด 1,575 กองทุน มีผู้ลงทุนทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.02 ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ในกองทุนรวมมีทั้งหมด อยู่ที่ 3.79 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF 159,344 ล้านบาท และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF 253,491 ล้านบาท โดยงานมหกรรมมีใช้ก่อนแก่ ด้วย LTF-RMF ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคมนี้