กสทช.พิจารณาร่างประกาศเรียงช่องเพื่อสะดวกปชช.

กสทช.พิจารณาร่างประกาศเรียงช่องเพื่อสะดวกปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. พิจารณาร่างประกาศการจัดเรียงช่อง เพื่ออำนวยความสะดวกถึงการบริการโทรทัศน์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. รับไปพิจารณาทบทวนเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของข้อมูลใหม่ที่ได้จากการมีผู้มายื่นขอให้ทบทวนการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ใหม่ โดยมีสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีการกำหนดให้มีการจัดลำดับบริการโทรทัศน์โดยให้มีลำดับหมายเลขช่องสำหรับโทรทัศน์ประเภทสาธารณะและธุรกิจและรายการโทรทัศน์อื่นใด ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ใน 36 ลำดับแรก เป็นแบบเดียวกันในทุกช่องทาง ทั้งภาคพื้นดิน ดาวเทียมและเคเบิล โดยร่างประกาศฉบับนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ของประชาชน ในฐานะผู้บริโภคสื่อให้ประชาชน สามารถจดจำช่องรายการที่เป็นบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้ง่ายลดความสับสนของหมายเลขช่องรายการต่าง ๆ