ขนส่งทางบกจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ขนส่งทางบกจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เน้นแนวคิด 'SLOW DOWN SAVE YOUR LIFE'

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิด "SLOW DOWN SAVE YOUR LIFE" ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย โดยเน้นมาตรการตรวจจับความเร็วเป็นมาตรการหลัก โดยจะมีการจัดผู้ตรวจการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางหลักเข้า-ออกกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถบนถนนสายหลักทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง จำนวน 11 จุด ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานและตัวรถ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584 (เฉพาะกิจ) ตลอด 24 ชั่วโมง ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองแก่ประชาชนที่เดินทางระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 กรมขนส่งฯ ได้จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนกว่า 20 แห่งให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทาง